Onafhankelijke website over maatschappelijk welzijn
Samen armoede bestrijden en bespreekbaar maken

Welkom op onze website

Stichting Meer met Minder zet zich in voor mensen die in een sociaal- maatschappelijk kwetsbare positie verkeren, met speciale aandacht voor mensen die in armoede leven. Stichting Meer met Minder tracht de armoede in Breda te bestrijden en bespreekbaar te maken alsmede de inwoners van Breda die het op financieel en materieel opzicht moeilijk hebben een stem en een podium te geven in de meest ruime zin van het woord. 

Op deze website en in het magazine vind u handige adressen, nieuws uit de media, verhalen, tips en nog veel meer.

Heb je een vraag of een probleem neem dan contact met ons op via
telefoon: 06-83180614 of via mail: susanne@stichtingmeermetminder.nl

Of kom langs op de Weidehek 8 in Breda. Wij zullen samen met jou zoeken naar een oplossing en je daarbij helpen.

Tips, suggesties en verhalen zijn van harte welkom en kunt u sturen naar redactie@stichtingmeermetminder.nl