Onafhankelijke website over maatschappelijk welzijn
Samen armoede bestrijden en bespreekbaar maken

Over ons

Stichting Meer met Minder is opgericht door Arie Dirk Vooijs, in Breda ook wel bekend als Grijze Dakduif. Arie is vanaf het eerste nummer van het blad "Armoede in Breda" betrokken geweest. Nadat Armoede in Breda haar naam veranderde in Meer met Minder vond hij dat het tijd werd om dit initiatief te gaan steunen en stelde voor er een stichting van te maken. De stichting bestaat uit een bestuur en veel vrijwilligers, waaronder de initiatiefneemster Susanne van Loo. 

Stichting Meer met Minder zet zich in voor mensen die in een sociaal- maatschappelijk kwetsbare positie verkeren, met speciale aandacht voor mensen die in armoede leven. Stichting Meer met Minder tracht de armoede in Breda te bestrijden en bespreekbaar te maken alsmede de inwoners van Breda die het op financieel en materieel opzicht moeilijk hebben een stem en een podium te geven in de meest ruime zin van het woord. 

Stichting Meer met Minder tracht haar doel te bereiken door:

- de uitgifte van het magazine Meer met Minder;
- het helpen van mensen die leven in armoede door het verstrekken van noodzakelijke middelen voor levensonderhoud, zoals voedsel, kleding, huisraad en dergelijke.
- het helpen met formaliteiten en geven van advies en steun daartoe; 
- het regelen van kortingen bij lokale ondernemers en winkeliers waar de doelgroep op vertoon van de Meer met Minder Voordeelpas korting kan verkrijgen;
- mensen uit hun sociale isolement te helpen om zodoende sociale armoede tegen te gaan;
- het organiseren en opzetten van projecten specifiek voor kinderen, welke leven in armoede, hun advies en steun te geven bij scholing en zorg te dragen voor voorzieningen, zulks ten behoeve van scholing en educatie;
- alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.